Sportovci v Horní Suché oslavili v sobotu 21. 8. 110 let od založení organizované tělovýchovy a 90 let  fotbalu v Horní Suché. Po dopolední slavnostní výroční schůzi následovaly fotbalové zápasy žáků SK Horní Suchá proti Slovanu Havířov, poté se odehrálo utkání starých gard Horní Suché a výběru Havířovska. Vyvrcholením programu bylo utkání mužů SK Horní Suchá proti staré gardě AC Sparta Praha. Po setmění hrála v amfiteátru k poslechu a tanci kapela Smolaři.

Počátky sportu v Horní Suché se datují do roku 1911, kdy v obci vznikla řada tělovýchovných organizací. Postupem let však byly jednotlivé tělovýchovné spolky sjednoceny do jednoho tělovýchovného spolku – Tělovýchovné jednoty. Fotbal se na území obce hraje od roku 1931, kdy vznikly dva fotbalové kluby PKS Lechia a ČSK. Co do počtu členů kdysi veliká Tělovýchovná jednota – předchůdkyně dnešního Sportovního klubu, sdružovala mnoho oddílů, které v průběhu let vznikaly a zanikaly. Namátkou to byly oddíly volejbalu, nohejbalu, hokeje, košíkové, karate, boxu, šachu, horolezectví, baseballu, sálového fotbalu-futsalu, taneční skupiny UNO MIX atd., ve kterých sportovalo mnoho skvělých sportovců, kteří dosáhli řadu úspěchů, kterými Horní Suchou proslavili. Například sáloví fotbalisté získali dva tituly mistrů Československa (1984 a 1988), mistry republiky byli také boxeři, značných úspěchů dosahovali v extralize také karatisté, fotbalisté hráli svého času divizi, ve své době třetí nejvyšší soutěž v zemi. To vše pod patronací Dolu František (dříve Gottwald), který Tělovýchovnou jednotu podporoval finančně, materiálně i personálně. Po ukončení těžby došlo také k ukončení jeho podpory sportu v Horní Suché. V posledních dekádách podporuje sport v obci zejména Obec Horní Suchá, díky které mají sportovci vytvořeno kvalitní zázemí.

Dnes je již sport v Horní Suché znovu rozdělen do více spolků, jako jsou například florbalový klub FBK, Sportovní klub vzpírání či horolezecký oddíl Godula.

Sportovní klub Horní Suchá,  pokračovatel tradice prvních sportovních oddílů v obci a Tělovýchovné jednoty, v současné době sdružuje oddíly fotbalu, tenisu a ČASPV – asociace sportu pro všechny, která se dělí na oddíl rekreačního volejbalu pod vedením Václava Černíka, aerobiku pod vedením Jany Chrobákové a zdravotní tělesné výchovy pod vedením Renáty Suchánkové.

Výročí slaví také náš sportovní areál, který byl vybudován počátkem 50. let 20. stol. Dne 12. května 1951 se konalo na našem současném sportovním kolbišti první veřejné cvičení. Fotbal se zde hraje od roku 1953. Tento areál tak slaví 70. narozeniny. Areál byl v době svého vzniku pojmenovaný po Juliu Fučíkovi. Vzhledem k tomu, že v současnosti vznikalo mnoho nejasných pojmenování tohoto areálu, se výbor Sportovního klubu rozhodl tomuto areálu s dvěma fotbalovými hřišti, 6 tenisovými kurty a amfiteátrem, dát k 70. narozeninám nový název – Sportovní areál František.

Zpět k průběhu oslav. Na slavnostní výroční schůzi byli výborem SK vyznamenáni zasloužilí členové a skvělí sportovci. Za dlouholetou aktivní činnost při rozvoji kopané v Horní Suché to byli pánové Jindřich Gattnar, Ladislav Křístek, Jaromír Skýba, Miroslav Vojkůvka, Zdeněk Vrábel, Jaromír Bebenek, Bronislav Bortoli. Okresní fotbalový svaz se rozhodl vyznamenat za zásluhy o rozvoj kopané v okrese Karviná pány Pavola Sýkoru a Jana Lipnera. Za dlouholetou aktivní činnost při rozvoji tělovýchovy a sportu v Horní Suché byli vyznamenáni pánové Oldřich Broda, Petr Stryja a paní Karla Smyčková a Danuše Čapajková. Za dlouholetou aktivní činnost při rozvoji tenisu v Horní Suché byli vyznamenáni pánové Jaroslav Stolařík, Vlastimil Sargánek a Jiří Tajdus.

SK Horní Suchá – AC Sparta Praha SG 1:3

Filip Kux ⚽ – Radim Holub ⚽⚽, Jiří Jeslínek ⚽

Sestava Sparty: Zítka – Bažant, Vrabec, Mlejnek, Novotný, Margolius, Kučera, Holub, Hartig, Blaha, Matušovič, Jeslínek.

Stovky skvělých fanoušku viděli nadšený výkon Horní Suché, která brankou Filipa Kuxe vedla, poté se projevila zkušenost Sparty, která utkání, mj. krásným gólem z voleje Radima Holuba, otočila.

Děkujeme Moravskoslezskému fotbalovému svazu a Okresnímu fotbalovému svazu Karviná, jež našemu klubu z rukou předsedy OFS Jiřího Lincera věnovali 5 ks míčů. Děkujeme také florbalovému klubu FBK Horní Suchá za fotbalový míč s věnováním předaný našemu klubu z rukou předsedy FBK Petra Kruciny. Sboru dobrovolných hasičů Horní Suchá děkujeme za věnování děkovné plakety za dlouhodobou spolupráci z rukou starostky SDH Lucie Zsibritové a Rostislava Krhovjáka.

Veliké poděkování patří Obci Horní Suchá, jejímu zastupitelstvu i radě obce a zejména panu starostovi Ing. Janu Lipnerovi a místostarostovi Josefu Žerdíkovi za poskytnutí pomoci při přípravě akce, věnování obecní vlajky a finančnímu daru, díky kterému mohl  celý slavnostní den proběhnout. Z finančního daru byl mimo jiné financován vznik publikace mapující historii našeho klubu až po současnost, na jejímž vzniku se podílel Petr Bebenek a kolektiv, velmi povedeně graficky zpracovalo STUDIO G pana Vladimíra Šumpicha. Dále vznikl také povedený video medailonek z dílny Videostudia Havířov pana Gomoly o historii klubu a osobních vzpomínkách některých členů.

V neposlední řadě patří poděkování předsedovi SK Ivanu Marinimu a místopředsedovi Jiřímu Bebenkovi za zorganizování celé akce.

V průběhu slavnostního dne bylo vybíráno dobrovolné vstupné, jehož výtěžek se náš Sportovní klub rozhodl věnovat fotbalovému klubu TJ Mikulčice, jehož zázemí bylo poničeno ničivým tornádem. S hrdostí Vám oznamujeme, že se podařilo vybrat 8015,- Kč. Děkujeme!

Děkujeme všem členů za pomoc při přípravách a všem bývalým i současným hráčům, sportovcům a divákům, kteří se povedené akce zúčastnili – díky Vám sport v Horní Suché žije!