Celkem 65 dětí ze tří školek Horní Suché navštívilo tento týden náš areál, kde si pro ně naši trenéři nachystali zábavné sportovní dopoledne.
Děti si vyzkoušely spoustu fotbalových a pohybových her a následně se s námi rozloučily s úsměvem a patřičnou únavou.
Děkujeme všem dětem a jejich paním učitelkám za účast a věříme, že se s některými brzy potkáme u nás na tréninku.
Zúčastněné školky:
MŠ Horní Suchá
MŠ Horní Suchá s polským vyučovacím jazykem
Rodinné centrum Budulínek