Vážení rodiče / vážení členové SK Horní Suchá, členské příspěvky hráčů tvoří významný příjem do rozpočtu klubu a pomáhají tak pokrýt část nákladů nezbytných k bezproblémovému fungování mládežnických i dospělých celků. Další příjmy klubu plynou z reklamy a sponzoringu, z přestupů a hostování hráčů, z přidělených dotací a grantů, příspěvků obce atd.

Z členských příspěvků hráčů klub hradí následující:

  • Povinné členské příspěvky Fotbalové Asociace České Republiky (FAČR)
  • Příspěvky sportovnímu klubu
  • Údržbu hřiště
  • Pronájem hal a tělocvičen
  • Startovné na turnajích
  • Sportovní vybavení s logem klubu
  • Odměny trenérům
  • Občerstvení na zápasech
  • Dopravné k utkání
  • A další.

Výši členských příspěvků hráčů stanovuje na svém pravidelném jednání výbor klubu vždy pro fotbalovou sezónu a rovněž určuje systém jejich placení.

Pro sezónu 2022 – 2023 stanovil výkonný výbor fotbalového oddílu výši příspěvků na 300 Kč měsíčně, přičemž se hradí celkem 10 měsíců v roce. V případě, že je v klubu vícero sourozenců, plná částka se hradí pouze u jednoho a za každé další dítě polovina zmíněné částky. Příspěvky je možné hradit měsíčně, čtvrtletně nebo ročně.

Příspěvky je možné uhradit v hotovosti trenérům či vedení klubu anebo převodem na bankovní účet klubu. Na základě platby Vám bude vystaven doklad o zaplacení, který můžete předložit u svých pojišťoven k proplacení příspěvku na sportovní aktivitu.

Platební údaje:
Č.Ú. 1722022329/0800 VS: rodné číslo / datum narození.
Do poznámky prosím uveďte jméno člena.

Děkujeme Vám za důvěru, kterou do našeho klubu vkládáte a budeme se těšit na naši rostoucí spolupráci.

Výkonný výbor SK Horní Suchá