Sportovní klub Horní Suchá srdečně zve všechny členy na volební valnou hromadu konanou 29. května od 17:00.

Termín: 29. května 17:00

Místo: Sál sportovního areálu františek

Program:

 • Zahájení Volební valné hromady
 • Volba předsedajícího Volební valné hromady a pracovního předsednictva
 • Schválení Jednacího a Volebního řádu Volební valné hromady
 • Schválení programu Volební valné hromady
 • Návrh a schválení mandátové,volební a návrhové komise
 • Zpráva o činnosti SK
 • Zpráva o hospodaření SK za rok 2023 + Návrh rozpočtu na rok 2024
 • Zpráva mandátové komise
 • Zpráva kontrolní komise
 • Diskuze
 • Provedení Volby předsedy SK ,členů Výkonného výboru SK a Kontrolní komise SK
 • Zpráva Volební komise o provedení a výsledků voleb předsedy SK,členů Výkonného výboru a kontrolní komise SK Horní Suchá na období 2024 – 2028.
 • Návrh usnesení Volební valné hromady
 • Závěr