Zápasy tohoto týdne
žádný zápas
Zápasy příštího týdne
žádný zápas
Hlavní partner
05.03.2021

TJ Depos mění svůj název na Sportovní klub Horní Suchá

TJ Depos mění svůj název na Sportovní klub Horní Suchá

     Nejstarší a co do počtu členů největší tělovýchovný spolek na území naší obce, který sdružuje oddíly fotbalu, tenisu a ASPV (asociace sportu pro všechny) TJ Depos Horní Suchá po 11 letech mění svůj název.  Důvodem pro tuto razantní změnu je skutečnost, že firma Depos Horní Suchá, a. s. přestala Tělovýchovnou jednotu finančně i materiálně podporovat, nebyl tedy důvod, aby jméno firmy zůstalo v názvu Tělovýchovné jednoty. Hornosušstí sportovci společnosti Depos Horní Suchá, a. s. děkují za její mnohaletou podporu.

 

     Na valné hromadě TJ dne 23. 6. 2020 bylo delegovanými členy TJ schváleno přejmenování spolku na Sportovní klub Horní Suchá. Delegáti oddílu ASPV pak ještě navrhli název TJ Horní Suchá, při následné volbě však byl tento návrh ostatními delegáty valné hromady přehlasován ve prospěch názvu SK Horní Suchá (Sportovní klub Horní Suchá, z. s.). Administrativně velmi náročná akce přejmenování spolku byla dokončena doručením Usnesení Krajského soudu v Ostravě o změně názvu ve spolkovém rejstříku. Z názvu hornosušských sportovců tak zmizelo označení TJ (tělovýchovná jednota), který bylo používáno od 50. let 20. stol., kdy pod hlavičku dělnických tělovýchovných jednot byly sdružovány veškeré sportovní oddíly politickým rozhodnutím tehdejšího režimu na území Československa.

 

     Názvem SK neboli sportovní klub se spolek vrací ke svým počátkům, kdy na území obce existovaly dva sportovní – fotbalové kluby ČSK a PKS Lechia, neboli Český sportovní klub a Polski klub sportowy. Nově vzniklý název SK Horní Suchá není ani český ani polský, ale především hornosušský. Je tady pro všechny občany Horní Suché a okolí, a klade si za cíl i nadále uspokojovat sportovní a kulturní vyžití jeho členům a ostatním občanům, a tyto možnosti dále zkvalitňovat. Vždyť v roce 2021 oslaví spolek významné jubileum, a to 110 let od založení organizovaného sportu v Horní Suché a 90 let od založení fotbalu.

 

Přehled názvů:

  • 1931– PKS Lechia Horní Suchá (Polski klub sportowy) a ČSK Horní Suchá (Český sportovní klub)

 

  • 1948– Sokol DPG Horní Suchá (Sokol Důl Prezident Gottwald Horní Suchá) - vznikl sloučením dvou do té doby samostatných klubů ČSK a PKS Lechia

 

 

  • 1975 - TJ Důl President Gottwald Havířov 6 - Horní Suchá(TJ DPG)

 

  • 1991– TJ Důl František Horní Suchá (Tělovýchovná jednota Důl František Horní Suchá)

 

  • 2010– TJ Depos Horní Suchá (Tělovýchovná jednota Depos Horní Suchá)

 

  • 2021 – SK Horní Suchá (Sportovní klub Horní Suchá)